PAN Group nâng tỷ lệ sở hữu tại Khử trùng Việt Nam (VFG) lên 41,9%

Trước đó chào mua công khai hơn 9 triệu cổ phần Khử trùng Việt Nam.

Tập đoàn PAN (PAN Group – mã chứng khoán PAN) vừa báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phần của CTCP Khử trùng Việt Nam (mã chứng khoán VFG).

Trước đó PAN Group chào mua công khai gần 9,8 triệu cổ phần VFG tương ứng 31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty. Tuy nhiên kết quả PAN Group chỉ mua được hơn 6,91 triệu cổ phần, nâng tổng lượng cổ phần VFG nắm giữ từ hơn 6,32 triệu cổ phần (tỷ lệ 20%) lên gần 13,24 triệu cổ phần (tỷ lệ 41,88%). Giá chào mua công khai là 38.500 đồng/cổ phiếu.

PAN Group bắt đầu rót vốn vào Khử trùng Việt Nam từ 1/11/2018, khi đó PAN Group khi chi 240 tỷ đồng mua hơn 623 triệu cổ phần VFG với giá mua vào bình quân 38.500 đồng/cổ phiếu. Đây là số cổ phần mua lại từ Chứng khoán SSI khi đơn vị này thoái vốn.

Diễn biến giá cổ phiếu VFG trong 1 năm gần đây.

Theo Tri Thức Trẻ.