8 GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRONG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VIETTEL

Giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp Viettel chính là lời cam kết với khách hàng, đối tác hoặc là chính bản thân doanh nghiệp. Tương lai, Viettel mong muốn sẽ ứng dụng công nghệ số để nâng cao hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng để trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng.

Văn hóa doanh nghiệp Viettel nổi bật trong văn hóa nào?

Văn hóa doanh nghiệp là giá trị mà doanh nghiệp xây dựng trong quá trình tồn tại và phát triển. Nó là tài sản vô hình, tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho một doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp của Viettel nổi trong văn hóa quản trị.

Logo cũ & cũ & mới của tập đoàn Viettel

Viettel là doanh nghiệp có quy mô lớn và uy tín không chỉ trong nước mà còn cả khu vực Đông Nam Á. Gần đây, Viettel đã thay đổi logo, slogan và thêm những giá trị mới. 3 giá trị hàng đầu là quan tâm, sáng tạo và khát khao

Khát khao là giá trị mới được bổ sung thêm. Nó thể hiện mong muốn vươn xa hơn trong tương lai, thực hiện sự đổi mới theo tư duy toàn cầu của người Viettel. Những yếu tố này sẽ song hành cùng những giá trị cốt lõi được đặt ra.

8 giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp của Viettel

Văn hóa doanh nghiệp của Viettel so với các văn hóa doanh nghiệp khác ở Việt Nam vô cùng độc đáo và khác biệt hơn nhiều. Điều đó sẽ được chứng minh qua những giá trị cốt lõi sau đây. 

  • Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý – Giá trị đầu tiên của văn hóa doanh nghiệp Viettel

Toàn bộ nhân viên của Viettel luôn có nhận thức rằng “lý thuyết chỉ là màu xám, chỉ có cây đời là mãi xanh”. Lý luận dùng để tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm và đưa ra dự đoán cho tương lai.

Người Viettel sử dụng lý luận và dự đoán để dẫn dắt. Nhưng chỉ có thực tiễn mới là yếu tố quyết định có thể khẳng định rằng lý luận đó là đúng hay sai. Văn hóa ứng xử nội bộ của Viettel, con người cũng được đánh giá thông qua quá trình thực tiễn.

  • Sáng tạo là sức sống.

Sự sáng tạo là điều mà văn hóa doanh nghiệp của Viettel luôn luôn đề cao. Nhân viên Viettel đều đã “ngấm” cái quan điểm là sáng tạo sẽ tạo nên sự khác biệt, không khác biệt nghĩa là chết. 

Sáng tạo là nguồn sống

Người Viettel không chỉ hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo của nhân viên mà còn của khách hàng. Họ luôn cố gắng xây dựng một môi trường để mọi người có thể có cơ hội tham gia. “Ngày hội ý tưởng” luôn được tổ chức đều đặn hàng năm.

  • Tập đoàn Viettel trưởng thành qua những thách thức và thất bại.

Trong nhận thức của người Viettel, chất kích thích đến từ những thách thức và khó khăn là lò luyện. Vì thế, người Viettel luôn an ủi động viên nhau, tìm lỗi sai trong thất bại để cùng nhau sửa đổi. 

Ngoài ra, người Viettel cũng sẽ phê bình thẳng thắn. Họ xây dựng điều đó từ khi sự việc còn bé tí với tình thần cầu thị và tiến bộ cao nhất.

  • Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh.

Thế giới luôn thay đổi cùng thời gian nên việc thích ứng nhanh là một lợi thế. Nếu con người nhận thức được việc thay đổi thì sẽ chấp nhận và thích ứng một cách dễ dàng hơn. 

Không dám thay đổi chính là từ bỏ cơ hội của bản thân. Hiểu được điều đó, giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp Viettel là tư duy liên tục để điều chỉnh chiến lược hợp lý nhất. 

  • Tư duy hệ thống.

Thách thức từ môi trường kinh doanh ngày càng lớn và phức tạp. Các văn hóa doanh nghiệp cần tư duy một cách có hệ thống để mọi thứ đơn giản hơn. Mỗi doanh nghiệp cần phải có tầm nhìn về chiến lược và lý luận hệ thống làm nền tảng. Một hệ thống muốn phát triển nhanh thì phải hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa. Con người lúc đó mới tốt lên được.

Tư duy có hệ thống giúp giải quyết công việc hiệu quả hơn rất nhiều

Quy trình để giải quyết vấn đề là biết vấn đề là gì, biết nó nằm ở đâu, tìm ra giải pháp, thực hiện giải pháp và cuối cùng là đánh giá kết quả. Để vấn đề được giải quyết một cách tốt nhất, họ phải hiểu cội nguồn của vấn đề và hãy sáng tạo theo quá trình là ăn, tiêu hóa và sáng tạo.

  • Kết hợp Đông – Tây.

Việc kết hợp Đông và Tây có nghĩa là nhìn thấy 2 mặt của một vấn đề. Văn hóa doanh nghiệp Viettel có 2 cách thức tư duy và 2 hành động lớn nhất của nhân loại. Mỗi nền văn mình đều có cái hay riêng và sẽ phát huy trong nhiều trường hợp. Việc kết hợp này đã góp phần làm đa dạng văn hóa nội bộ của doanh nghiệp Viettel.

  • Truyền thống và cách làm người lính.

Tập đoàn Viettel phát triển nhanh chóng như ngày hôm nay đều nhờ vào văn hóa người lính. Đặc điểm của người lính là người có bản lĩnh, xông pha, không ngại khó đã thắp nên sức mạnh và sự khác biệt của Viettel. 

Tuy chưa nhiều kinh nghiệm bằng các anh chị trong làng viễn thông. Những Viettel dám khai phá ra những mảnh đất mới, dù nó được coi là “không màu mỡ”. Mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai là lan tỏa thương hiệu ra thị trường quốc tế.

  • Viettel là ngôi nhà chung.

Viettel luôn lấy cái chung để phát triển cái riêng thay vì gộp nhiều điểm riêng lẻ để phát triển chung. Mỗi một đơn vị trong doanh nghiệp Viettel sẽ là một phần trong cơ thể của doanh nghiệp

Nhân viên sẽ là những viên gạch được sắp xếp để xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Hệ thống Viettel sẽ ngày càng lớn mạnh.

8 giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp Viettel sẽ giúp bạn hiểu được phần nào doanh nghiệp của Việt Nam, cụ thể là tập đoàn Viettel.

Đường Gia Huệ